اطلاعیه شماره 1

بنا به تصمیم شورای سیاست‌گذاری دومین کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات، مقالات ارسال شده در حوزه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس قابل پذیرش می‌باشد. لذا از پژوهشگران محترم دعوت می‌شود، نسبت به ارائه مقالات علمی و پژوهشی جهت ارائه در این رویداد علمی اقدام فرمایند.

شایان ذکر است؛ کلیه مقالات پس از داوری توسط هیأت علمی منتخب، به‌منظور امتیازدهی در شورای کارشناسان مهارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیرخانه کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات
031-36240178

بالا