چاپ مقالات علمی - پژوهشی در ژورنال JIAEEE و نمایه‌سازی در ISC

پیرو حمایت انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه اصفهان)، مقالات علمی و پژوهشی مورد پذیرش در کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات، در ژورنال JIAEEE چاپ می‌گردد. به‌همین منظور باتوجه به ایندکس ژورنال مذکور در پایگاه ISC، نیز پژوهشگران محترم از دو امتیاز علمی این رویداد ملی بهره‌مند می‌گردند.

دبیرخانه کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات
031-36240178 و 36242049 - 031

بالا