نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس

باتوجه به مذاکره صورت گرفته با پایگاه سیویلیکا درخصوص نمایه‌سازی مقالات پذیرفته شده در کنسرسیوم محتوای ملی و پایگاه سیویلیکا، کلیه مقالات پذیرفته شده همزمان با برگزاری کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات در پایگاه سیویلیکا نمایه‌سازی می‌گردد.

 

دبیرخانه کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات

بالا